messager
 
เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปัญหาผ่าน Line @ traffy fondue เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
find_in_page คู่มือการใช้งานTraffyFondue เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม ฌาปนสถานหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายทุ่งโทรก-สวนสาธารณะดงหอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายทุ่งโทรก-บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
โครงการขุดลอกลำห้วยป่าหยาบ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview211

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม