เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การขอพระราชทาน น้ำหลวง เพลิง ดิน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับข้าราชการและประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file การขอพระราชทาน น้ำหลวง เพลิง ดิน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับพระภิกษุ สามเณร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์ “กลุ่มค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2″ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผ่นพับป้ายเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประชาสัมพันะธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file โครงการที่ได้รับอนุมัติให้สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประชาสัมพันธ์งดเว้นให้ประชาชนลงเล่นน้ำบริเวณดงหอ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 665