เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องรายงานผลการประเมินฯ 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำรวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น "จังหวัดคุณธรรม" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ ศยช. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
photo กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
description ขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file โครงการขุดลอกลำห้วยป่าหยาบ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file โครงการขุดลอกลำห้วยสัก หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file การขอพระราชทาน น้ำหลวง เพลิง ดิน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับพระภิกษุ สามเณร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file การขอพระราชทาน น้ำหลวง เพลิง ดิน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับข้าราชการและประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
photo แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4