เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ระเบียบว่าดวยการดำเนินการของประชาชนในการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมรณรงค์นโยบายสร้างความโปร่งใสในองค์กร NO GIFT POLICY poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo เทศบาลตำบลหนองหล่มรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ อปท. ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ภาษีเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่ตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วนงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำรวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น "จังหวัดคุณธรรม" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ ศยช. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5