messager
 
เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลหนองล่ม 93 หมู่ที่ 1 ถนน ดอกคำใต้-เชียงม่วน ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892255 กด 11 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม กด 12 ห้องปลัดเทศบาล กด 13 ห้องสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม กด 14 ห้องสำนักปลัด กด 15 ห้องกองคลัง กด 16 ห้องกองช่าง กด 17 ห้องงานการศึกษา กด 18 ส่งโทรสาร ( FAX ) งานป้องกันฯ : 054-892430 อีเมลล์ : saraban@nonglomphayao.go.th อีเมลล์ : nonglom_1@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.nonglomphayao.go.th เพสบุ๊ค :https://www.facebook.com/profile.php?id=100086525433631
แผนที่หน่วยงาน