เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ ร.ท.วันชัย ถิ่นจันทร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0813874469
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931365772
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898502531