เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบฝายกั้นน้ำชำชุดเสียหายเนื่องจากน้ำหลากและไหลกัดเซาะตลิ่งเสียหาย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก [23 กันยายน 2565]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน(บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด) หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 [23 กันยายน 2565]
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดต้นไม้ล้ม บริวเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม [22 กันยายน 2565]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน(บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด) หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 กันยายน 2565]
กระตุ้นทรายกรองระบบประปาดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม [22 กันยายน 2565]
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบที่ 2) หมู่ที่ 5 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม [22 กันยายน 2565]
ทำความสะอาดฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม [21 กันยายน 2565]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน(บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด) หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [21 กันยายน 2565]
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบที่ 2) หมู่ที่ 4 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม [21 กันยายน 2565]
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ [21 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1 - 10 (ทั้งหมด 1082 รายการ)