เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา [28 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเข้าร่วม ณ... [25 พฤษภาคม 2566]
โครงการอสม.ตำบลหนองหล่มป้องกันและจัดการปัญหารถเร่ ยาเร่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เข้าร่วม ณ... [23 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นายแสน นามจักร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม [22 พฤษภาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้โรคหนอนพยาธิ [19 พฤษภาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น [19 พฤษภาคม 2566]
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยนายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เข้าร่วม ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม... [18 พฤษภาคม 2566]
งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ณ สวนสาธารณะดงหอ... [18 พฤษภาคม 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มมอบหมายให้ นายนาท จันต๊ะวงค์ รองนายกเทศมนตรีฯเป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง [16 พฤษภาคม 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มมอบหมายให้ นายฟุ้ง พินิจ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมงานวางท่อสายลมยาง ณ ถนนสายอ่างร่องช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม [15 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1 - 10 (ทั้งหมด 1184 รายการ)