เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
นาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น สำรวจการดำเนินงาน การขุดลอกวางท่อระบายน้ำพื้นที่ทางการเกษตร [24 พฤษภาคม 2565]
นาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกองช่าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสองแคว สำรวจถนนข้ามลำห้วยชำรุด... [24 พฤษภาคม 2565]
นาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกองช่าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น สำรวจป่าสุสาน... [24 พฤษภาคม 2565]
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [24 พฤษภาคม 2565]
ปรับปรุงถนนห้วยแม่ปั๋งถนนการเกษตรสองแควปางงุ้น หมู่ที่ 6 [24 พฤษภาคม 2565]
โครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [23 พฤษภาคม 2565]
นย้ายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น [23 พฤษภาคม 2565]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้... [23 พฤษภาคม 2565]
นาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมงานกองช่าง ขนย้ายท่อ หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น [23 พฤษภาคม 2565]
ขอรับการสนับสนุนก้อนหินใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายห้วยเย็น [20 พฤษภาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 852 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86