เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม แนวทางในการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม [2 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2566 [1 กุมภาพันธ์ 2566]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปรับสภาพผิวถนน สายปางม่วง - ม่อนสูง เขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม [30 มกราคม 2566]
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 1-9 [25 มกราคม 2566]
โครงการ โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านใหม่ห้วยฮุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม [25 มกราคม 2566]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอนภูนาง ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอุทยานดอยภูนาง [24 มกราคม 2566]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา... [17 มกราคม 2566]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ ผอ.กองคลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ดอกคำใต้ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)... [13 มกราคม 2566]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบของรางวัลงานส่งเสริมเด็กและเยาวชนประจำปี2566... [13 มกราคม 2566]
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มประชุม การสำรวจการจัดเก็บภาษี โฉนด สปก. และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหล่ม เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง... [10 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 1 - 10 (ทั้งหมด 1150 รายการ)