เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
camera_alt ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนสายการเกษตรสายทุ่งเบ้า​ บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 1 [7 ธันวาคม 2564]
ปรับปรุงซ่อมแซมมาตรน้ำระบบประปาตำบลหนองหล่ม [7 ธันวาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [7 ธันวาคม 2564]
​กิจกรรมเนื่องในวัน​คล้าย​วันพระ​ราช​สมภพ​พระ​บาท​สมเด็จ​ชนกาธิเบศร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหา​ราช​บรม​นาถ​บพิตร​ วัน​ชาติ​และ​วัน​พ่อ​แห่งชาติ​ ​5​ ธันวาคม​ 2564 [5 ธันวาคม 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับไฟบริเวณข้างถนนบ้านร่วมจิต หมู่ที่ 9 [4 ธันวาคม 2564]
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรณีเดินทางเข้ามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดโดยไม่แจ้งผู้นำชุมชน [3 ธันวาคม 2564]
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรณีเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร [3 ธันวาคม 2564]
มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีพ [2 ธันวาคม 2564]
สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร [2 ธันวาคม 2564]
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะตำบลหนองหล่ม [2 ธันวาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 503 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 359