เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประชุมการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับอำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด : นที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมประชุมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับอำเภอดอกคำใต้ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2
ผู้โพส : admin