เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์คนพิการและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านคนพิการ จำนวน 6 ราย
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์คนพิการและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านคนพิการ จำนวน 6 ราย
ผู้โพส : admin