messager
 
เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ร่วมต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
รายละเอียด : วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มท่องเที่ยว Otopนวัตวิถีตำบลหนองหล่มกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลหนองหล่ม โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัดพะเยา นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ นางพรลภัส โชติษฐนางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8
ผู้โพส : admin