เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน(บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด) หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน(บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวภัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ผู้โพส : admin