เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาลหนองหล่ม ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้ดำเนินการตามแนวทางโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
รายละเอียด : นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาลหนองหล่ม ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้ดำเนินการตามแนวทางโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยให้ดำเนินการจัดทำ "ถังขยะเปียกครัวเรือน" ในระดับครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่ศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปถึง ณ สถานที่กำจัด อีกทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้โพส : admin