เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ
รายละเอียด : วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ประธาน/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วย ช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ
ผู้โพส : admin