เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา