เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ไม่สามารถบริหารจัดการ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ นายศิริรับ เลิศคำ... [28 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างไฟฟ้าร่วมกับนายช่างโครงการชลประทานพะเยา... [27 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้ นายนาท จันต๊ะวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณอำเภอดอกคำใต้ [27 กุมภาพันธ์ 2567]
22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน "หนองหล่มสัมพันธ์" ประจำปี2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปัญหาผ่าน Line @ traffy fondue เทศบาลตำบลหนองหล่ม
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
โครงการขุดลอกลำห้วยป่าหยาบ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
info Facebook
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศ มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
folder ประกาศ รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
หมวดหมู่ใหม่
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
การบริหารจัดการ
ลดพลังงานไฟฟ้า

สถิติ sitemap
วันนี้ 187
เดือนนี้4,942
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)49,349
ทั้งหมด 211,871


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ