เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp
camera_alt ภาพกิจกรรม
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร [12 มกราคม 2565]
ดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรข้างสุสานหมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม [12 มกราคม 2565]
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ [12 มกราคม 2565]
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหอ หมู่ที่ 8 [12 มกราคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
โครงการขุดลอกลำห้วยป่าหยาบ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
โครงการขุดลอกลำห้วยสัก หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
วัสดุไฟฟ้า ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 174

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ