ชื่อเรื่อง : โครงการขุดลอกลำห้วยป่าหยาบ หมู่ 5
รายละเอียด : ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากของเดิม 2.00 เมตร ยาว 404.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,676.00 ลบม.
ชื่อไฟล์ : WQLYrzlMon42651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้