ชื่อเรื่อง : โครงการขุดลอกลำห้วยสัก หมู่ 5
รายละเอียด : ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากของเดิม 1.50 เมตร ยาว 1,280.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,480.00 ลบม.
ชื่อไฟล์ : M4gnKTAMon43111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้