ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน
ชื่อไฟล์ : LqPogJbWed21811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9GqihfXWed21835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s8VAtJVWed21835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3FcYvb8Wed21835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kVeCgkLWed21835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UREki8gWed21845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PEFC6mCWed21845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qu154dQWed21845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : W7hTeh1Wed21845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wfBz8XvWed21900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sM3S96WWed21900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dFfuMjQWed21900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้