ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลหนองหล่มรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ อปท. ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : นที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำหนองหล่ม เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ อปท. ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองหล่มซึ่งได้รับผลการประเมินในระดับ A ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ชื่อไฟล์ : nrbKB66Fri22658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NdcD2c5Fri22715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gCVApaZFri22727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้