ชื่อเรื่อง : รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหล่ม รณรงค์ให้ประชาชนตำบลหนองหล่มไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ชื่อไฟล์ : wkJCbZoThu35146.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LdzjHKsThu35151.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nNKo1ugThu35155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้