ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรังภูมิทัศน์ฌาปนสถานตำบลหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง