ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง