ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประจำรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง