ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง