ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นทำลายยุงลายและการจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง