ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเติรี่ไฟกระพริบโซล่าเซล จำนวน ๓ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง