ชื่อเรื่อง : ซื้อTP-LINK ๓๐๐ Mbps Mini Wireless N USB Adapter (TL-WN ๘๒๓N) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง