ชื่อเรื่อง : ซื้อยาฆ่าหญ้า จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง