ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม สายบริเวณบ้านนายอดลย์ อัมพุธ - คลองส่งน้ำห้วยหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง