ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบริเวณสวนสาธารณะดงหอ-บริเวณบ้านนายอรัญ ขันทะรักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง