เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1