messager
 
เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
บันทึกข้อความรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
การดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1