เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file บันทึกข้อความรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1