เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม
“ บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน สืบสานวัฒนธรรม รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจดี ดำรงชีพอย่างพอเพียง ”