เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
check_circle แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองหล่ม

ถ้ำหลวง บ้านปางงุ้น

จากการเดินทางไปถ้ำปางงุ้น
เริ่มตั้งแต่การเดินลัดเลาะไปทางหลังโรงเรียนบ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเป็นอย่างมาก ทั้งเหนื่อยและก็ปวดขาเนื่องจากไม่เคยเดินขึ้นเขามาก่อน ลองไปดูภาพบรรยากาศของถ้ำปางงุ้น ว่าจะสวยงามขนาดไหน
ภาพ บรรยากาศ ถ้ำหลวง ” บ้านปางงุ้น”

สวนสาธารณะ ” ดงหอหนองหล่ม “ หินแกะสลักเจ้าคำปวน

ตั้งอยู่บริเวณดงหอหนองหล่ม
ประวัติเจ้าคำปวน : จากเอกสารพิมพ์ดีด เรื่อง “ประวัติพญาลิ้นก่าน” เจ้าเมืองเวียงห้าวหรือเวียงฮางเป็นเมืองโบราณที่รูปแบบที่แน่นอนตั้งอยู่บนเนินเขาสูงวกวนไปตามภูมิประเทศผังเมืองจะวางตัวไปทาง ทิศตะวันตก – ตะวันออกจดแม่น้ำร่องช้าง วัดพระธาตุแจ่โหว้ ตั้งอยู่บนยอดเขาทิศตะวันตกของเมือง กรมศิลปกรให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองโบราณสถาน แห่งชาติ โดยทำเป็นทะเบียนค้นจากการสำรวจแห่งโบราณคดีเวียงฮาง (พย.29-0007)พญาลิ้นก่านเป็นเจ้าเมืองเวียงห้าวโดยปรากฏชื่อจากตำนานพระธาตุแจ้โหว้ แต่งโดย มหาเถรกาลวิชาถวายสังฆราช วัดหลวงราชสัณฐานเมืองพะเยาปีรวายไจ้ จุลศักราช 1088 พ.ศ.2269 เดือน 7 ออก 5 ค่ำ จากการเขียนตำนานย้อนหลังไป เกือบ 300 ปี และตำนานจ้างปู่ก่ำงาเขียว(เขียนโดยท่านเจ้าคุณพระมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดบุญเกิด) ท่านจะอาศัยการจดจำและคลาดเคลื่อนจากประวัติการทำศึก สงครามของเมืองนันทบุรี (เมืองน่าน) กับเมืองภูกามยาว (เมืองพะเยา) โดยมีเวียงห้าวเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองกันชนของเมืองภูกามยาว สันนิษฐานการเดินทัพของ เจ้าเมืองน่านผ่านทางสองสบ (ปางงุ้น) ตลอดเส้นทางลำน้ำร่องช้าง ในอดีตการเดินทัพจะเดินตามลำน้ำเพราะอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงสัตว์และทหาร โดยผ่านหัวเมืองเล็ก เมืองน้อยของเวียงห้าว ดังนั้นหัวเมืองเล็กก็คือ หัวเมืองเล็กหนองหล่มโดยมี “เจ้าคำปวน” ทหารฝีมือดีหรือทหารเอกมาปกครองเพราะเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองกันชน ของเวียงห้าวที่คอยปะทะรบทัพจับศึกที่จะไปตีเวียงห้าว นอกจากเจ้าคำปวนทหารเอก ผู้ปกครองหัวเมืองเล็ก หนองหล่มเมืองหน้าด่านจะต้องผ่านหัวเมืองรายทางไปสู่เวียงห้าวคือ หัวเมืองเล็กของเจ้าพ่อชมพู ปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อชุมภูตั้งอยู่ที่บ้านปินเหนือและมีอีกหลายๆหัวเมืองก่อนจะถึงเวียงห้าวนับว่าพญาลิ้นก่านเป็นผู้มีปรีชาสามารถในตำหรับพิชัยสงครามที่มองการไกล ในการวางกลยุทธ์โดยให้ทหารที่มีฝีมือดี”เจ้าคำปวน” เป็นผู้ปกครองหัวเมืองเล็กหนองหล่ม เพื่อต่อต้านข้าศึกเป็นด่านแรกที่มาทางทิศตะวันออกประวัติเจ้าคำปวน อดีตที่ผ่านมามิได้มีลายลักษณ์อักษรเพียงแต่เป็นการเล่าขานสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ผู้เรียบเรียงมิใช่เป็นนักประวัติศาสตร์โบราณคดี อาศัยเอกสารตำนานพื้นบ้าน และท่านผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้ให้ข้อมูลคำแนะนำจึงได้เรียบเรียงจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างรูป แกะสลักหินจิตนาการของบุคคลในยุคสมัย พุทธศตวรรษมรา 21 ของพญาลิ้นก่าน เพื่อให้ผู้อ่านหรืออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประวัติของบรรพบุรุษจะได้กระจ่างขึ้น
ภาพ บรรยากาศ สวนสาธารณะ “ดงหอหนองหล่ม”

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 470