เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายฟุ้ง พินิจ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0631107598
นายนาท จันต๊ะวงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 084 8044521
นางสายรุ้ง มงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 082 1855720
นายสมศักดิ์ อัมพุธ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 080 6795876