เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองช่าง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898502531
นายยุทธพงศ์ สินเปียง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีธีระ หงษ์สารกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวมณฑิรา กันเอ้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิโรจน์ อัมพุธ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายวิรัตน์ บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทิน นันตา
พนักงานด้านแผนที่ภาษี
นายบรรเจิด เผ่ากันทะ
พนักงานประปา
นายสำราญ เทสมุทร์
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวปิยะวรรณ นามเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำกองช่าง
นายรัญ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฏิพัฒน์ ทะลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพันธ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายโดน เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพล อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกล การัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกัด เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไพบูลย์ ออนสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมเดช เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ