เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box ฝ่ายสภา
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
ประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-5548560
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-0223814
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-4200013
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-3744524
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9503756
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-7734330
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 096-1057937
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-0227306
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-8086882