เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองหล่ม (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
photo ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต เทศบาลตาบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1