เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต เทศบาลตาบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1