เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบรอหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2