เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศหลักเกรฑ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2