messager
 
เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
หลักเกณฑ์การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศหลักเกรฑ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2