เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครู
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบรอหารงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2