เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2