เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องรายงานผลการประเมินฯ 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตาม แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มาตรการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มาตารการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสามารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องรายงานผลการประเมินฯ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานผลการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1