เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องรายงานผลการประเมินฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตาม แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มาตรการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มาตารการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสามารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่องรายงานผลการประเมินฯ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานผลการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1