เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
check_circle ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
เทศบาลตำบลหนองหล่มได้ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ในเทศบาลตำบลหนองหล่ม ซึ่งมีกระบวนการ ขั้นตอน การจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียด กระบวนการ ขั้นตอน งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหนองหล่ม
คลิกอ่านรายละเอียด กระบวนการ ขั้นตอน งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหนองหล่ม