เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพุทธนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพุทธนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม บูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การสัมนาพุทธศาสนาเรื่อง "พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น" ณ วัดไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ผู้โพส : admin