เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดต้นไม้ล้ม บริวเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม
รายละเอียด : นที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดต้นไม้ล้ม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม
ผู้โพส : admin