เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายนาท จันต๊ะวงค์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้ผู้นำบ้านปางม่วงและบ้านเจริญทรัพย์ดำเนินการตามแนวทางโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
รายละเอียด : วันที่15 พฤศจิกายน 2565 เวลา09.00 น. นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม มอยหมายให้ นายนาท จันต๊ะวงค์ รองนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้ผู้นำบ้านปางม่วงและบ้านเจริญทรัพย์ดำเนินการตามแนวทางโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
ผู้โพส : admin