เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์..เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหล่ม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลหนองหล่ม grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม ฌาปนสถานหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายทุ่งโทรก-สวนสาธารณะดงหอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายทุ่งโทรก-บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file โครงการขุดลอกลำห้วยป่าหยาบ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178

info เลือกตั้ง
ภาพ8

ภาพ88